Het aantal kamerzoekende studenten neemt sinds het leenstelsel af, maar het tekort is nog altijd groot. In Utrecht zijn dat circa achtduizend woonruimtes (kamers en studio’s). Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van 2015.

Gemeente Utrecht wil de komende twee jaar starten met de bouw van 12.000 woningen. “Hierbij is ook specifiek aandacht voor studenten en starters”, zegt woordvoerder Matthijs Keuning. Woningcorporatie Portaal richt zich niet in het bijzonder op deze doelgroep. Mitros was niet bereikbaar voor commentaar.

Bijbouwen
Stichting Studenten Huisvesting (SSH) is landelijk specialist in studentenhuisvesting. Zij denken dat bijbouwen een oplossing is. “Dat heeft SSH de afgelopen jaren flink gedaan”, zegt communicatieadviseur Jesse van Mourik. De Bisschoppen zijn een van de woontorens op de Uithof (foto) of City Campus MAX in Transwijk.

KPN-terrein
“In 2017 wordt gestart met de transformatie en nieuwbouw van het KPN-terrein in Utrecht Oost”, voegt Van Mourik toe. Als de woningen gerealiseerd zijn aan de Fockema Andreaelaan wil SSH ze verhuren als sociale huurwoningen.