Utrecht West is bezig met het plan om in 2030 volledig Co2-neutraal te zijn. Dit houdt in dat alle verbruikte energie, door de bewoners zelf op een duurzame manier zal worden opgewekt. Eneco, woningcorporatie Bo-Ex, de Natuur- en milieufederatie Utrecht, Econcern, Wijkbureau West, Home Automation Europa en de gemeente Utrecht hebben in 2008 een plan opgezet voor het stichten van een energieneutrale wijk.

Om dit plan succesvol te laten verlopen moet volgens Cor de Ruijter, voormalig woordvoerder van Eneco, worden voldaan aan twee voorwaarden. “Allereerst gaat het om gedragsbeïnvloeding. Dat kan bijvoorbeeld gaan om minder lang douchen en lampen niet onnodig laten branden. We maken mensen hiervan bewust door voorlichting. Daarnaast is het belangrijk dat er technische voorzieningen getroffen worden, zoals het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen. Dit soort maatregelen moeten in goed overleg met de woningcorporatie gedaan worden”, vertelde de Ruijter in het AD.

Utrecht West is uitgekozen voor dit project omdat het een van de grootste wijken in Utrecht is. Daarnaast is er al een bepaalde groep mensen uit de wijk, dat zeer actief bezig is met energiebesparende activiteiten. Gemeente Utrecht hoopt hiermee alle bewoners te inspireren om energiezuinig te leven.

Voortgang
De gemeente heeft afgesproken met het Rijk, dat een half miljoen woningen voor 2011 energie-efficiënter moesten zijn. Daarnaast moet bij 100.000 woningen  gebruik gemaakt worden van een duurzame manier van energie opwekken. De laatste paar jaar blijkt dat er niet veel voortgang is geweest in de plannen om het gebied energiezuiniger te maken.

In 2015 vertelde de gemeente aan RTV Utrecht dat er plannen zijn voor een energiezuinige wijk aan de westkant van de stad, onder andere door het plaatsen van zonnepanelen. Het is opmerkelijk dat er nog altijd geen grote veranderingen zijn doorgevoerd in de wijk.

Energieprojecten
Klimaat-neutrale energieprojecten zijn over het algemeen vaak gericht op nieuwbouwwijken. Terwijl er de meeste milieuwinst te behalen valt, door CO2 reducerende maatregelen toe te passen bij bestaande woningen. Het enige probleem bij het energiezuiniger maken van huidige woningen is dat je dan te maken hebt met verschillende complicaties. Ten eerste krijgen de ondernemers te maken met een bestaande ruimtelijke inrichting. Maar ook met de huidige bewoners van de woningen, die deze maatregelen ook moeten toestaan in hun woning. Ook zijn er veel oude woningen die niet zomaar te verbouwen of te renoveren zijn.