Bewoners en ondernemers moeten in april 2017 de lange toekomstvisie voor de Dam- en Kanaalstraat voorleggen aan het gemeentebestuur van Utrecht. De partijen willen onder meer de verkeersveiligheid aanpakken. Het hoofddoel is om in 2030 weer spelende kinderen op straat te zien.

De Dam- en Kanaalstraat worden al jaren gedomineerd door racende Golfjes en dubbel geparkeerde bestelbusjes. Afgelopen zomer heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen om de verkeersonveilige winkelstraten veiliger te maken; de fietspaden zijn rood gekleurd, er zijn verkeersdrempels aangelegd en de maximumsnelheid is verlaagd naar dertig kilometer per uur. Deze maatregelen hebben nog weinig effect. De drempels liggen te ver uit elkaar en niemand houdt zich aan de maximumsnelheid, vindt Wijkraad West.

Petitie
Nadat Lidewij Vos op haar fiets aangereden werd, startte zij in mei een petitie om de verkeersproblematiek aan te kaarten bij de gemeente. Met succes, want meer dan tweeduizend mensen ondertekenden het verzoekschrift en zo werd de eerste bijeenkomst op 13 april een feit. Het is een start van een traject waarbij bewoners, ondernemers en gemeente samen een lange termijnvisie ontwikkelen voor de Kanaalstraat/Damstraat.