Madelein van der Ploeg is projectcoördinator bij Stichting Move, een stichting die kinderen uit minderbedeelde wijken koppelt aan studenten. De studenten gaan samen met de kinderen kijken hoe zij de wijk leuker kunnen maken.

De studenten brainstormen in ‘denk & doe-sessies’ met de kinderen over het verbeteren van de buurt. Zij hebben de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een project. De studenten nemen een kijkje in het leven van de kinderen en de kinderen gaan op bezoek bij de studentenvereniging om daar mee te doen met een activiteit om een kijkje te nemen in het studentenleven.

Ontstaan stichting Move
“Stichting Move is in 2009 ontstaan. Studenten van roeivereniging Orca waren vaak in Hoograven. Zij wilden iets terugdoen voor de wijk en gingen samen met een woningcorporatie kijken hoe zij meer invulling konden geven aan de wijk. Zij kwamen in contact met een basisschool.”

Studenten en kinderen roeien | Foto: Stichting Move

Studenten en kinderen roeien | Foto: Stichting Move

“Na een gesprek met de kinderen bleek dat zij het liefst een nieuw speeltoestel wilden. Dit toestel, in de vorm van een vliegtuig, is uiteindelijk ook geplaatst. De studenten nodigden de kinderen daarna uit om met hen te gaan roeien.”

“De projecten die wij organiseren duren vaak vier tot zes maanden. De kinderen bedenken, gestuurd door een thema, wat zij graag willen zien en plaatsen in hun wijk. De dingen die zij willen zijn erg uiteenlopend, denk bijvoorbeeld aan het maken van een muurschildering, sporttoernooien, spelshows, picknicks en ouderen minder eenzaam maken.”


De studenten
“Als projectleider houd ik me bezig met het werven van scholen die mee willen doen en het werven van fondsen die nodig zijn om de projecten te kunnen financieren. Ook gaan wij op zoek naar studenten. Als zij meedoen aan een project moeten ze getraind en begeleid worden. Wij zijn degenen die ze van tevoren trainen en tijdens het project begeleiden. De studenten met wie wij contact opnemen zijn meestal lid van een studentenvereniging. Omdat wij nu al zeven jaar bezig zijn, hebben wij met sommige verenigingen goede contacten. Zij willen elk jaar wel weer meedoen met een project. Het gaat vaak om universitaire studenten. Zij hebben vaak minder contacturen dan Hbo-studenten waardoor ze meer ruimte hebben om met een project mee te doen. Ook hebben zij meer behoefte om naast hun studie iets te doen.”

De werkwijze
“De studenten zijn degenen die het eigenaarschap hebben van het project. In totaal zijn er zes denk & doe sessies en vaak zijn wij hier drie keer bij. Wij zijn bij de eerste sessie, als de kinderen naar de studenten gaan en bij de afsluiting. Het kan bij sommige projecten ook zijn dat wij er vaker bij zijn. Ook de docenten zijn er vaak bij omdat zij weten hoe ze met de kinderen om moeten gaan en hoe ze les moeten geven. De studenten maken voorafgaand aan het project een lesplan en sturen dit naar de docent. Deze beoordeelt dit plan vervolgens. De docent heeft tijdens het project weinig te zeggen, de regie ligt dan echt in handen van de student.”

Afsluiten als succes
“Het doel is om elk project af te sluiten als een succes. Helaas lukt dit niet elke keer. Een enkele keer zitten er dingen tegen waardoor het niet succesvol afgerond wordt. Een voorbeeld is een project waarbij de kinderen graag een speelbos in hun wijk wilden. De gemeente en andere partijen hadden al toegezegd. Heel laat kregen wij van de gemeente te horen dat er in de wijk helemaal geen nieuwe speelplaatsen mochten komen. Toen moesten we nog iets anders gaan doen om het toch af te kunnen sluiten.”

Honderdste project
“Dit jaar is het tweehonderdste project gestart in Amsterdam Oost. Helaas is dit niet in Utrecht. In Utrecht is op dit moment wel het honderdste project gestart. Hiervan is de eerste sessie net geweest. Zodra er meer duidelijkheid is over het project gaan we hier ook meer over vertellen.”