Recent waren er weer verkiezingen. Per 1 januari van dit jaar is de Kieswet gewijzigd en moet iedere gemeente er voor zorgen dat alle stembureaus goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. Hoe is het hiermee gesteld in Utrecht west? Weten de stembureauvoorzitters dat ze hiervoor moeten zorgen? Kunnen mensen met een lichamelijke beperking nu inderdaad bij een stembureau makkelijk naar binnen en het stemhokje in? Ik nam de proef op de som en ging op onderzoek uit.