Utrecht en Amsterdam zijn de steden die het meest onder druk staat door de enorme aantallen studenten en het tekort aan studentenwoningen. Vooral wijken als Lombok en Nieuw-Engeland zijn zeer populair onder studenten, maar om hier een kamer te bemachtigen lijkt bijna onmogelijk.

Uit een onderzoek van het CBS is gebleken dat sinds de invoering van het leenstelsel, steeds minder studenten op kamers gaan. Tot 2014 was het percentage hbo- en wo-studenten dat uit huis ging, binnen zestien maanden na de start van de studie, 61% onder wo-studenten en 23% onder hbo-studenten. Na de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 is dat percentage gedaald tot 45% van de wo-studenten en 14% van de hbo-studenten. In Utrecht is deze daling goed te zien: in 2014 woonden er nog 3539 17- tot 21-jarigen in Utrecht en in 2017 nog maar 2055. Je zou denken dat daardoor het kamertekort in grote studentensteden zoals Utrecht minder zou worden.

De cijfers van inschrijvingen en inschrijftijd die jaarlijks worden bijgehouden, van studentenhuisvesting organisatie SSH geven juist een heel ander beeld. De laatste jaren ontvangen zij juist meer inschrijvingen en loopt ook de inschrijftijd (de tijd dat iemand staat geregistreerd bij SSH, voordat hij of zij een kamer betrekt) op.

Volgens Madelon van Gameren, communicatiedeskundige bij de SSH, valt deze tegenstrijdigheid te verklaren. ”De meeste onderzoeken richten zich alleen op de vraagkant op de markt voor studentenwoningen. Informatie over ontwikkelingen aan de aanbodkant ontbreken. Het lijkt erop dat niet alleen eerstejaars een verhuizing uitstellen, maar ook afgestudeerden.”

”Veel jongeren blijven veel langer na hun afstuderen langer in hun studentenkamer of -woning wonen dan vroeger. Huurappartementen voor deze groep jongeren zijn nauwelijks te krijgen of peperduur. Als afgestudeerden langer op hun studentenkamer blijven wonen, zijn er minder kamers beschikbaar voor studenten.”

Studentenhuisvesting lijkt dus in toenemende mate ook een rol te vervullen in de huisvesting van starters. Het einde van de kamernood in Utrecht is dus nog lang niet in zicht. Het toenemende aantal inschrijven bij de SSH en het toenemend aantal reacties per kamer suggereren dat het tekort aan studentenhuisvesting eerder toe dan afneemt.