De binnenstadsring tussen Lombok en Zuilen moet worden veranderd in een stadsboulevard. Onze verslaggever Michiel interviewde Fred Dekkers, organisatieadviseur en lid van de wijkraad in Lombok hierover.