Afgelopen avond was alweer de 15e keer dat de Assoena moskee in Lombok zijn deuren opengooide voor zijn buurtbewoners. Dit werd gedaan ter ere van de ramadan tijdens een gezamenlijke maaltijd, ook wel Iftaar genoemd. Zo’n honderd vaste moskeegangers en buurtbewoners hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.

De avond werd geopend door de consul-generaal van Marokko, die ook aanwezig was bij de avond. Hij prees Nederland om zijn tolerantie, helemaal als het gaat om de vrijheid waarin geloof uitgeoefend kan worden. Na hem volgde Brahim Ajaarouj, lid van het moskeebestuur. Hij vertelde namens het bestuur over de betekenis van de ramadan, de moskee in het algemeen en de geschiedenis  van de Assoena moskee, de op een na oudste moskee van Utrecht.

De toespraken werden afgesloten door wethouder Jansen en burgermeester Van Zanen. In hun toespraken kwam de nauwe samenwerking met de moskee naar voren en de fijne band die over en weer onderhouden wordt.

Avondgebed

Na het officiële gedeelte bestaande uit verschillende toespraken was het tijd voor het avondgebed, dat om negen uur plaatsvond. Dit ritueel dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor buitenstaanders, was voor de verandering openlijk te bezoeken. Buurtbewoner Els die het geheel observeerde reageert enthousiast: ‘’Ik vind het mooi om op te manier bekend te raken met elkaars tradities en gebruiken.’’

Diner

Na het gebed namen alle aanwezigen plaats aan de voor de moskee geplaatste tafels. Hussein, lid van de Assoena moskee, die achter de buffettafels plaats heeft genomen om eten uit te delen dankt iedereen hartelijk voor zijn komst en geeft aan zo blij te zijn met de grote opkomst.

Tegen elf uur werd de avond afgesloten door een dankwoord van het bestuur. Dit in het bijzonder gericht naar de aftredende wethouder Jansen.

Volgende maaltijden

Naast de gezamenlijke maaltijd met de buurt wordt er tot het eind van de ramadan iedere avond een gezamenlijke maaltijd georganiseerd bij de moskee. De aankomende maaltijden zijn speciaal bedoeld voor hen die hier zelf niet voor kunnen zorgen door bijvoorbeeld armoede.