Wekenlang is er campagne gevoerd door alle verschillende partijen. Na hard werken is het dan zover, er mag gestemd worden. In een gemeente als Utrecht waar 39 procent kerkelijk gezind is, 10 procent een islamitische achtergrond heeft en afgelopen december een lokale afdeling van het humanistisch verbond is neergestreken kan er niet om de verschillende levensbeschouwingen heen worden gekeken. Daarom gingen wij in gesprek met drie mannen, alle drie uit Lombok. Zij vertellen over hun levensbeschouwing, hun visie op de stad en wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe bestuur van de stad.

”Jouw vrijheid eindigt waar die van een ander begint”

Door: Chiel Bareman

 

Marc Torkler is 50 jaar en woont al sinds zijn studententijd in Lombok. Hij is opgegroeid in Duitsland in het Ruhrgebied waar hij een strenge katholieke opvoeding genoot. Marc is later humanist geworden en is onlangs voorzitter geworden van de in december opgerichte Utrechtse afdeling van het Humanistisch Verbond. In het dagelijks leven werkt hij als mediator en is hij vrijwilliger voor de gemeente Utrecht.

Marc voor de terrasjes op het Neude in de binnenstad (Foto: Chiel Bareman)
Foto: Chiel Bareman

 

Wat is het humanisme?

‘’Het humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Een humanist hecht zich bijzonder aan zelfbeschikking: de vrijheid om zelf je leven in te richten. Ook wordt er uitgegaan van de talenten en mogelijkheden van mensen. Volgens onze visie is alles wat voortkomt uit religies gecreëerd door mensen om zo hun daden te verantwoorden.

Een belangrijk standpunt voor ons is de vrijheid van de individu. Deze vrijheid schept verantwoordelijkheid. Vanuit mijn levensbeschouwing vind ik het belangrijk dat mensen hun verantwoordelijkheden nemen. In mijn werk als mediator probeer ik mensen te helpen deze verantwoordelijkheden te nemen. Wanneer een bijvoorbeeld echtpaar in scheiding ligt en hierdoor conflicten zijn ontstaan ga ik met allebei de partijen in gesprek en probeer zo tot de beste oplossing te komen voor beiden.

In mijn vrije tijd treed ik als vrijwilliger op in de rol van bemiddelaar. Dit doe ik voor de gemeente Utrecht in de wijk Kanaleneiland. Wanneer er een conflict ontstaan is tussen twee bewoners hoor ik beide verhalen aan. Daarna ga ik met beide partijen op neutraal gebied in gesprek om op deze manier tot een compromis tot komen. Het creëren van verbondenheid en het voorkomen van juridische stappen is hierin mijn drijfveer.’’

Hoe vind je dat de stad de afgelopen jaren bestuurd is?

”Utrecht is een van de vier grootste steden in Nederland. De mentaliteit is hier heel anders dan in de kleinere steden en dorpen. Ik ben erg tevreden met het niet té ‘Amsterdamse’ bestuur dat de stad de afgelopen jaren gehanteerd heeft.

Dat wil zeggen: Er wordt niet te veel ingespeeld op het aantrekken van toerisme en nieuwe inwoners van de stad, waardoor mensen die hier al meer dan 40 jaar wonen de stad nog steeds herkennen. Ook ben ik erg blij dat er nog steeds genoeg lokale winkeltjes te vinden zijn en dat deze niet massaal plaats hebben moeten maken voor grote ketens.”

Wat vind je belangrijke punten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart?

”Het aanpakken van vereenzaming vind ik vanuit mijn levensovertuiging een belangrijk punt. In mijn studententijd heb ik bij de thuiszorg gewerkt en momenteel werk ik als bemiddelaar. Door beide banen ben ik bij veel verschillende mensen over de vloer gekomen en ben ik veel verwaarlozing en vereenzaming tegengekomen.

Verder is deelname aan het leven belangrijk voor een humanist, dit moet voor iedereen mogelijk zijn. Om deze reden vind ik betaalbare woonruimte, goede scholen en goede faciliteiten belangrijk. Ik hoop op een grote opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, omdat ik het belangrijk vind dat iedere burger zijn stem laat horen.”

Geven jullie stemadvies aan jullie leden?

”Mensen mogen zelf bepalen op wie ze stemmen, als Humanistisch Verbond willen wij dan ook niks invullen voor onze achterban die ongeveer 800 mensen telt. Om deze reden hebben wij besloten ons niet te verbinden aan een politieke partij. Als politieke partijen onze hulp nodig hebben of voorzien willen worden van advies staan wij daar altijd voor open. Tot slot zie ik stemmen als de kern van vrijheid, door niet te gaan stemmen beroof je jezelf van je vrijheid.”

“Het is prachtig om moslim te zijn in Nederland”

Door: Manon Broers & Chiel Bareman

 

Brahim Ajaarouj is 40 jaar oud en 17 jaar geleden vanuit de Utrechtse wijk Kanaleneiland verhuisd naar Lombok waar hij samen met zijn gezin woont. Dagelijks gaat hij naar het stadskantoor van gemeente Utrecht, waar hij werkt als klantmanager. In zijn vrije tijd is Brahim veel te vinden in het gebouw van ISL, Islamitische stichting Lombok. Hier neemt hij verschillende taken op zich, zo is hij de woordvoerder van de stichting, regelt hij de PR en onderhoud hij het contact met externe relaties.

Brahim naast het gebouw van de Islamitische Stichting Lombok (Foto: Chiel Bareman)

 

Wat is de islam?

‘’De islam is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van drie componenten. Om te beginnen is er de erkenning van God, ook wel Allah genoemd. In tegenstelling tot het christendom geloven wij niet in de drie-eenheid, maar is er voor ons maar een god. Deze eenheid is de basis voor ons geloof.

De tweede component is vrede. Je hebt vast wel eens op straat twee Islamitische mannen of vrouwen elkaar horen begroeten met de woorden ‘Salam alaykoem’, wat vrij vertaalt vrede zij met u betekent. Na het uitspreken van deze zin, is het uit den boze om elkaar kwaad te doen.

De derde component is mens en milieu, belangrijk hierbij is dat je als moslim respect hebt voor alle (levende) wezens.”

Merk je dat er een drempel is om in gesprek te gaan over de Islam?

”Ik merk dat de Islam en dus ook de moskee voor veel mensen onbekend terrein zijn. Vaak geef ik rondleidingen door onze moskee. Er wordt vaak van tevoren gebeld over kledingadvies en gedragingen. Wees gewoon jezelf, maar als je op bezoek gaat bij de burgemeester trek je ook geen aanstootgevende kleding aan.

Wij zullen de andere mensen die niet bekend zijn met onze gebruiken, nooit veroordelen omdat ze in onze ogen iets verkeerd doen. Ik vind het fijn dat mensen mij vragen naar deze gebruiken, want zo worden we bekend met elkaars culturen. Toch vind ik het jammer dat niet iedereen hier naar durft te vragen, deze onbekendheid schept een kloof die we graag willen overbruggen.’’

Hoe vind je dat de stad de afgelopen jaren bestuurd is?

‘’Ik vind dat burgemeester Van Zanen de stad de afgelopen jaren in heel goede banen heeft geleid. Dit had ik niet verwacht van een burgermeester met een VVD achtergrond. De laatste tijd zijn er een aantal incidenten geweest waarbij geweld is gebruikt tegen moslims. Samen met de burgermeester, politie en gemeenteambtenaren vergaderen we eens in de zoveel tijd om deze incidenten te voorkomen.

Gelukkig valt de Ramadan dit jaar net buiten de zomer, vorig jaar sloten we pas tegen middennacht het laatste gebed af. Na dit gebed stonden er naast de moskee nog redelijk wat mensen na te praten. In de vergadering met de gemeente wordt ook besproken hoe we overlast hiervan kunnen minimaliseren. Ik denk dat de Utrechtse aanpak van samenwerking van gemeente met verschillende religies uniek is.’’

Wat vind je belangrijke punten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart?

‘’Ik vind het belangrijk dat er vrijheid is voor geloofsbeoefening. Ik vind het erg om te horen dat mensen roepen dat moskeeën moeten sluiten. De Islam is momenteel het snelst groeiende geloof in Nederland, er zullen dus wel moskeeën bij moeten komen om al deze mensen een plek te bieden.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat er vrijheid is voor religieus onderwijs. Als een school op kwaliteit niet goed scoort vind ik dat deze moet sluiten, maar het functioneren van een school zou niet beoordeeld moeten worden op basis van religie.

Verder is gelijkheid op de arbeidsmarkt een must. Werkgevers moeten verder kijken dan alleen de achternaam van een sollicitant. Werkgevers moeten kiezen voor kwaliteit en bekwaamheid maar in anoniem solliciteren geloof ik niet. Ik ken veel Marokkaanse jongeren die moeite hebben met het vinden van een stageplek.

Het laatste punt waar ik vanuit mijn geloofsovertuiging veel waarde aan hecht is zorg voor de zwakkeren binnen de samenleving. Ik vind het belangrijk dat uitkeringen worden gewaarborgd en er potjes komen zodat bijvoorbeeld ieder kind mee kan op schoolreisje.’’

”Ik bid voor wijsheid, het bestrijden van armoede en hulp voor zwakkeren binnen onze samenleving”

Door: Manon Broers

 

Jan Karens is 33 jaar en opgegroeid in de Veluwe, de kern van het Protestantisme in Nederland. Tegenwoordig woont hij samen met zijn vrouw en zijn twee kinderen in Lombok en werkt hij als adviseur van de gemeenteraad Utrecht. Als adviseur vind hij het belangrijk om zo neutraal, scherp en dienstbaar mogelijk te zijn. In zijn rol als diaken houdt hij zich onder anderen bezig met het bestuur van de kerk en het helpen van de zwakkere binnen de samenleving.

(Foto: Jan Karens)
Foto: Jan Karens

 

Wat is het protestantisme?

‘’Het protestantisme is ontstaan in de 16e eeuw, toen bepaalde theologen zich afzetten tegen de katholieken en protestanten werden genoemd. De protestanten waren tegen de rijkdom van de katholieke kerk en hadden ook verschillende opvattingen over de bijbel. De protestanten zijn onder te verdelen in , onder anderen meerdere stromingen namelijk de gereformeerde en de hervormde. Jan is zelf gereformeerd protestant, wat inhoudt dat alle gezag berust op de bijbel.’’

Hoe vind je dat de stad de afgelopen jaren bestuurd is?

“Ik vind dat de stad grosso modo goed bestuurd is. Ik ben heel blij dat er veel samenhorigheid is om met name de zwakkeren te ondersteunen.”

Wat vind je belangrijke punten voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart?

“Ik ben een groot voorstander van lokale politiek en ik ben blij met nieuwe kleine partijen. Het is geweldig dat de stemmer zich kan uitspreken en dat we allemaal een mening kunnen hebben. Zelf kom ik uit een SGP-gezin, we weten allemaal wel wat het standpunt over vrouwen is binnen deze partij maar desondanks is juist mijn moeder altijd gaan stemmen.

Mijn ouders hebben me dit ook in mijn opvoeding mee gegeven. Ik zie het als een soort burgerplicht om mijn stem uit te brengen. Natuurlijk vind ik dat de gemeenteraad goed moet functioneren en daarin probeer ik vanuit mijn werk te adviseren. Mijn visie hierop is dat samenwerking tussen partijen belangrijk is en juist kan zorgen voor een gezond evenwicht. Er is in mijn ogen nooit een partij die op alle punten 100% bij jou aansluit. Iedere dag voordat ik ga werken bid ik voor de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad. Als raadgever van de gemeenteraad is het belangrijk dat ik objectief blijf, privé ben ik lid van het CDA. Toch heb ik lokaal Christenunie gestemd.”

Hoe krijgt het protestantisme vorm in jouw leven?

”Ik bid voor wijsheid, het bestrijden van armoede en hulp voor zwakkeren binnen onze samenleving. Van de overheid verwacht ik dat ze ervoor zorgen dat ook de minderheden een plek hebben in dit land om hun geloof uit te dragen. In mijn hele leven heb ik nog nooit op een partij gestemd die niet christelijk is, ik word graag vertegenwoordigd door mensen van hetzelfde geloof. Binnen de kerk is waar je op gaat stemmen helemaal geen onderwerp, de kerk is daarin niet sturend. In het protestantisme wordt er van je verwacht dat je zelf nadenkt over waarop je gaat stemmen. Je hoeft geen verantwoording af te leggen aan de kerk, maar aan God.’’