Van segregatie in het onderwijs is in heel Nederland sprake, zo ook in Utrecht. Dit blijkt uit een onderzoek van de onderwijsinspectie. Er doet zich een splitsing voor tussen rijk en arm op het gebied van onderwijs, in het bijzonder het basisonderwijs. Hoogopgeleide ouders willen hun kinderen op een school hebben met kinderen met ouders van een soortgelijke achtergrond.

Ontwikkeling
Segregatie binnen het onderwijs is niets nieuws. Echter is het opvallend dat dit de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen in heel Nederland, zo blijkt uit het onderzoek van de onderwijsinspectie. Bij segregatie denkt men al snel aan etnische segregatie, echter is dat hier niet van toepassing. De onderwijsinspectie geeft aan dat etnische segregatie juist afneemt, terwijl de segregatie op basis van inkomen en opleidingsniveau toeneemt.

Oorzaken
Volgens de onderwijsinspectie is een verklaring hiervoor het soort onderwijs dat gegeven wordt. Scholen met bijzondere onderwijsconcepten stimuleren de segregatie doordat die specifieke stijl van onderwijs de meeste hoogopgeleide ouders aanspreken. Laagopgeleide ouders zullen in het algemeen minder snel hun kinderen naar een ‘bijzondere’ school laten gaan ten opzichte van hoogopgeleide ouders.

Een andere oorzaak is logischerwijs de wijk waar de gezinnen wonen. Mensen met een soortgelijk inkomen wonen in dezelfde wijk. Een school in die wijk zal dus al gauw een bepaalde groep mensen trekken. Er is dus als het ware automatisch sprake van een zekere homogeniteit binnen het onderwijs. Dit wordt ook wel woonsegregatie genoemd.

Het probleem dat zich nu voordoet is dat hoogopgeleide ouders die in een wijk onder hun inkomensniveau wonen, hun kinderen naar school laten gaan in een rijkere wijk.

Oog in Al
Oog in Al is een van de wijken in Utrecht waar de segregatie van het onderwijs goed te merken is. Oog in Al wordt in verhouding met andere wijken met name bewoond door hoogopgeleiden. De twee basisscholen in een wijk die een bepaalde status heeft, trekken veel kinderen uit andere wijken. Jaap Visser, woordvoerder van wijkraad West, erkent dit probleem als geen ander. “De basisscholen bestaan allang niet meer uit kinderen uit de wijk zelf.”