We hebben allemaal een levensovertuiging als een barcode op een product.  Als ik kijk naar mijn achtergrond dan heb ik het meeste van het christendom meegekregen. Mijn vader komt uit een Friese familie waarin de levensopvattingen stevig geworteld zijn in het christelijk protestantisme. Het was bij hun thuis bijvoorbeeld heel erg normaal om op zondag, ‘’de dag des Heren’’, naar de kerk te gaan en daarna de hele dag binnenshuis te blijven. Uiteindelijk heeft mijn vader op zijn zestiende besloten dat hij de kerk niet meer wilde bezoeken en daarna hield hij een steeds groter wordende afstand tot het geloof.

Mijn moeder daarentegen komt uit een gezin met strenge normen en waarden, maar niets was gerelateerd aan een geloof. Kan ik nu stellen dat mijn vader nog steeds een christen is en mijn moeder een agnost? Dat zou wellicht wat te simpel beredeneerd zijn. Wat maakt het een en ander mij dan?

Als ik aan mijn vriendinnen vraag waarom we kerst vieren krijg ik antwoorden als: iets met Jezus Christus ofzo? Op zich geen fout antwoord, maar het is natuurlijk best bizar dat ze dat niet weten. Ik neem het ze absoluut niet kwalijk en dat ze weinig weten over het geloof is een feit, maar zijn mijn vriendinnen dan meteen atheïsten? Zijn mensen die niet in een God geloven dan ook zonder uitzondering agnosten? Door hen hieronder te willen scharen doe ik zowel de atheïsten als de agnosten te kort. Beide levensovertuigingen zijn immers diep beredeneerde overtuigingen.

Ik geloof niet direct in een God, maar wel dat er ‘iets’ is tussen hemel en aarde. Dat zou dus betekenen dat ik me kan aansluiten bij het ietsisme.

Ik wil mijzelf nergens aansluiten, ik ben ik. Niet gelovig, geen agnost, atheïst of een ietsist. Als je mij zou moeten afrekenen bij de kassa moet er lang worden gezocht  naar de juiste barcode.