De Utrechtse gemeenteraad heeft veel vergaderd over de nieuwe visie op de Kanaal- en Damstraat. In deze vergaderingen werd gedebatteerd over de toekomst van de Kanaal- en Damstraat in Lombok. De Kanaal- en Damstraat zijn de centrale winkelstraten in Lombok. Eva van Esch, Partij voor de Dieren, is ook voor veranderingen in de Kanaalstraat.

Er werden in de vergaderingen onder andere gesproken om de straat een eenrichtingsstraat te maken. Daar zijn gemengde ideeën over. Want als dat plan erdoor komt zou de busbaan ook anders gaan lopen, want er kunnen dan geen twee bussen neem en weer. Eva van Esch, PvdD, is het hier mee eens. “Ik denk dat het een goed plan om de straat een eenrichtingsstraat te maken”.

Ook werd er gepleit voor nog een bushalte bij de moskee, het moet namelijk een buslijn zijn voor de wijk werd er in de vergadering gezegd. Hier is student Noortje het mee eens. Zij zegt dat het zeker een groot voordeel zal hebben. “Nu moet ik vanaf het centraal station lopen naar de Kanaalstraat/Damstraat of vanaf de Vleutenseweg. Zou dus best handig zijn als er een halte tussen komt”.

Ook is Noortje het eens met de optie om de Kanaalstraat een eenrichtingsstraat te maken. “Het is een gevaarlijke straat en zeker ook heel erg smal. Dus als ie een richting wordt zou het een grote vooruitgang zijn”. En dat dan de bus over de Jan Pieterszoon Coenstraat zou moeten voor de terugweg maakt haar niet uit. Eva van Esch kan zich hier ook in vinden. Zij vind het vooral belangrijk dat er naar de mensen word geluisterd die er wonen.

Ook wil de gemeente dat de parkeergarage de Kop van Lombok meer gebruikt moet worden, dit zou ook drukte op de Kanaalstraat tegen moeten gaan.