Uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat vluchtelingen uit Eritrea sinds 2014 behoren tot de grootste vluchtelingengroep na Syriërs, die een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt. Deze groep voelt zich in Nederland vaak eenzaam en er heerst problematiek rond het aanleren van de Nederlandse taal en het vinden van werk. Stichting Mexaena is een netwerk speciaal voor Eritrese nieuwkomers in Utrecht, waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden bij onderwerpen waar de vluchtelingen moeite mee hebben. In Buurthuis Rosa in Lombok vinden er wekelijks ontmoetingen plaats tussen de vrijwilligers en Eritrese nieuwkomers. Hoe komt het dat Eritreeërs meer moeite met integreren hebben dan andere vluchtelingengroepen? Ik spreek met voorzitter Joset van der Hoeven.