Kanaleneiland Zuid, gelegen tussen winkelcentrum Kanaleneiland en het Amsterdam-Rijnkanaal, maakt nog steeds onderdeel uit van een ‘restauratieve aanpak’ met betrekking tot het verbeteren van de Utrechtse krachtwijk.

Woningcorporaties Mitros en Portaal, bouwbedrijf Heijmans en de Gemeente Utrecht (GEM) willen een betere openbare inrichting in de Utrechtse wijk. Het doel van de verbouwing, is een nieuwe doelgroep aan te trekken. Voor een scherpe prijs kunnen onder andere studenten deze woningen kopen. “Als verkopende partij kun je eisen stellen aan de kopers: studenten, bejaarden, gezinnen. Zo ook hier”, zegt Els Voorwinden Wijkadviseur Gemeente Utrecht Zuidwest.

In het officiële plan van aanpak van de Gemeente Utrecht Zuidwest, wordt gesproken over: “Een buurt waar starters, gezinnen met opgroeiende kinderen en ouderen met lage en middeninkomens graag komen en blijven wonen”. Op dit moment wonen hier vooral studenten, alleenstaande, niet-westerse en westerse allochtone families.

In het begin, tijdens de start van de plannen in 2010, werd gesproken over sloop-nieuwbouw, terwijl intussen door hoge kosten vooral gerenoveerd gaat worden. “Dit tekort aan geld is ontstaan naar aanleiding van de crisis, toen veel bedrijven failliet gingen. Zo hebben ook de woningcorporaties hier last van gehad. Renovatie is goedkoper dan sloop-nieuwbouw”, aldus Els.

Vele woningen en flats zijn door de corporaties al gerenoveerd of worden dit in de toekomst nog. Naar verwachting zijn alle plannen in 2020 afgerond.