Er is al veel aandacht gegeven aan de problemen van de wijk Lombok. De problemen zouden worden veroorzaakt door te veel multiculti, te weinig controle, onveilig verkeer en overlast op straat. Maar wat het grootste probleem van de wijk is bleef onbekend, tot nu: