Een derde van alle voedselproductie wereldwijd wordt verspild. In de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties, staat als doel een halvering van voedselverspilling in 2030. Voedselverspilling heeft namelijk een enorme invloed op het milieu.

Een restaurant dat volop met deze doelstellingen bezig is, is restaurant Instock aan de Vleutenseweg in Utrecht. Hoe is restaurant Instock ontstaan?
Verslaggeefster Susanne Jansen sprak hierover met restaurantmanager Lisa Seebregs van Instock Utrecht.