GroenLinks is bezig met het vormen van een coalitieakkoord samen met de partijen D66 en de ChristenUnie. Na lang te hebben overlegd met allerlei partijen voor een formatie wordt het nu tijd voor het vormen van een college en het coalitieakkoord. Onze redactie spreekt met Fred Dekkers, hij is raadslid voor GroenLinks en vertelt ons meer.

Veel overleggen. Doorwerken in de meivakantie. Praten met buurtbewoners. Plannen maken. Het hoort er allemaal bij om tot een coalitieakkoord te komen. GroenLinks was de grote winnaar afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. D66 kwam op de tweede plek, en de VVD op de derde.

De reden waarom GroenLinks heeft gekozen voor een formatie met de ChristenUnie en niet met de VVD? GroenLinks ‘klikt’ beter met de ChristenUnie. VVD is niet voldoende op duurzaamheid en verkeer gefocust voor een goede klik met GroenLinks. Je zou denken: ‘Maar ChristenUnie is toch ook een rechtse partij?’ Fred Dekkers vertelt meer over deze keuze: ‘Als wij als GroenLinks echt willen doorgaan met duurzaamheid dan is deze formatie het best. De CU is niet zo rechts op sociaal en duurzaam gebied. Hierdoor kunnen wij goed met elkaar samenwerken en komen tot een besluit. We zijn het niet met alles eens, bijvoorbeeld op het gebied van prostitutie en het veiligheidsbeleid in de stad. Met de VVD hadden wij nog grotere verschillen, vandaar de keuze CU.’

Deze week zijn er 2 buurtgesprekken in de wijken in Utrecht. Op 24 april was er bijvoorbeeld een bijeenkomst in Overvecht in het Stefanus theater. De gesprekken die de gemeente dan voert met de inwoners zijn bedoeld om informatie te verzamelen voor de aankomende collegeperiode. In het coalitieakkoord zelf zullen ze niet heel specifiek ingaan op de wijken in Utrecht-West. Wel zal de wijk Overvecht zal speciale aandacht krijgen, de gemeente wil deze wijk namelijk duurzamer maken en meer werkgelegenheid creëren.

Het is volgens Fred Dekkers belangrijk dat mensen uit de buurt zelf ook meedoen. Hiervoor heeft Groenlinks een zogeheten ‘buurtpact’ bedacht. Dit houdt in dat de inwoners, scholen, buurtteams, sociale makelaars enzovoorts samen de 3 belangrijkste problemen uit de wijk benoemen. Het is dan de bedoeling dat die problemen lokaal in de wijk zélf worden opgelost, met subsidies van de gemeente. Het buurtpact wordt dus gehanteerd in de wijken, en niet specifieke oplossingen in het coalitieakkoord voor Utrecht-West.

Wanneer het coalitieakkoord klaar is, dat blijft nog onduidelijk. ‘We spreken ons bewust niet uit over deadlines. Deze kunnen positief of negatief werken. Dingen hebben de tijd nodig, maar het ziet er voor nu nog goed uit!’  Als het u leuk lijkt om een buurtgesprek bij te wonen dan zijn er in de week van 7 mei 2 mogelijkheden om langs te komen:

  • Dinsdag 8 mei, van 17.15 – 17.45 uur, de MetaalKathedraal, Rijksstraatweg 20
  • Vrijdag 11 mei, van 12.30 – 13.00 uur, Fort Lunet IV, Oude Liesbosweg 68