Cijfers 2017 geven aan dat 42% van de bewoners van Lombok/Leidseweg zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Stedelijk is dat 32%. En 6% geeft aan dat men zich vaak onveilig voelt. Stedelijk is dat 3%. De veiligheidsbeleving van bewoners hangt samen met de ervaren overlast in de buurt. Deze overlast is voor de gemeente aanleiding geweest om voor 2019 een extra aanpak te formuleren voor een specifiek deelgebied van de wijk West, Lombok-Oost. In dit gebied concentreert zich de overlast. Onderdeel van dit pakket aan maatregelen is het instellen van een gebied waar verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd om de hardnekkige overlast aan te pakken. Vandaag spreek ik met Niek, inwoner van Lombok-Oost. Hoe ervaart een inwoner van Lombok de overlast?