De Tweede Kamer eist dat kinderen met een rugzakje, of kinderen die niet zo makkelijk in het huidige onderwijssysteem mee kunnen draaien meer hulp krijgen. Het huidige systeem "Passend onderwijs", waarbij zorgleerlingen ondersteund worden binnen het reguliere onderwijs werkt niet goed. Wat speelt er precies in het onderwijs van Utrecht? Else Huisman van stichting Wishing Well West, Hester Assen van PvdA en Mohammed Saiah van D66 uit Utrecht vertellen.

Stichting Wishing Well West is een – zoals ze het zelf zeggen – sociale, culturele en groene ontmoetingsplek voor buurtbewoners en kunstenaars. Voor de buurt organiseren ze onder andere etentjes zodat buurtbewoners met elkaar in contact komen. Ook regelen ze bijles voor kinderen. Oprichtster Else heeft ook zo haar ideeën over hoe ze het graag zou willen zien:

“10 jaar geleden heb ik stichting Wishing Well West opgericht. Nu coördineer ik en heb ik een overview van alle programma’s. Drie dagen per week organiseren we onder andere taal en talent-lessen, het is een soort bijles. We dragen ook bij aan de talentontwikkeling van kinderen. Er zijn in Utrecht west veel kinderen met een taalachterstand. Ouders komen vaak niet uit Nederland en spreken de taal niet, zo ook hun kinderen niet. In mijn ogen is het goed dat de kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand in de klas zitten bij kinderen die dat niet hebben. Ook zou het beter zijn als de klassen kleiner zouden worden, zo is er minder druk voor de leerkracht en krijgen kinderen de aandacht die ze verdienen. 

Zelf zijn we nog met de gemeente in overleg over subsidies die we hebben aangevraagd om projecten te financieren. We organiseren veel vrijwillig maar een steuntje in de rug door de gemeente zou fijn zijn. Het zou mooi zijn als de stad straks gelijke kansen kan bieden aan alle kinderen. We hebben namelijk gemerkt dat door een keer per week een uurtje extra aandacht aan te besteden aan de achterstand van deze kinderen, ze onwijze stappen maken. Het is zonde als we dat laten liggen.”  

Sinds kort heeft Utrecht een nieuw college van B&W. GroenLinks, ChristenUnie en D66 gaan rond de tafel zitten om te kijken wat ze voor de stad kunnen betekenen. Ook het thema onderwijs staat hoog in de agenda. Hester Assen, raadslid van de Pvda  houdt zich sinds maart bezig met het onderwijs voor leerlingen in Utrecht.

“Sowieso moeten er landelijk veranderingen komen in het onderwijs, er moeten meer financiële middelen vrijgemaakt worden voor kinderen met een achterstand. Utrecht krijgt 6 miljoen minder vanuit het Rijk om achterstanden te bestrijden. Als partij vinden we dat de gemeente zelf geld bij moet leggen. Het gaat hier om de toekomst van deze kinderen! Het is bewezen dat achterstand bij kinderen in de eerste jaren van de basisschool ingelopen moeten worden, anders wordt het moeilijk. Een optie zou zijn om voor-schoolse educatie aan te bieden, dat wil zeggen dat we educatie aan kunnen bieden aan kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Ook taalscholen en initiatieven zoals Wishing Well West zijn een goede optie.

Het is verkeerd dat Utrecht minder geld krijgt voor onderwijs. Uit een rapport van de onderwijsinspectie is gebleken dat de ongelijkheid in het onderwijs in Utrecht heel groot is. Kinderen uit wijken zoals Wittevrouwen met hoogopgeleide ouders hebben betere kansen dan kinderen uit wijken als Overvecht, waar ouders misschien niet de Nederlands taal spreken. De kloof tussen hoog- en laagopgeleid blijft en wordt misschien alleen nog maar groter. Dat moeten we niet willen. Het nieuwe college zegt ook de ongelijkheid te willen bestrijden, maar we hebben nog niks gezien over het geld dat ze gaan bijleggen. Dat gaan we als Pvda scherp in de gaten houden. De komende weken wordt de Voorjaarsnota behandeld en daar komen de onderwijsplannen en begroting ook in naar voren. Tot dan blijft het even afwachten, het is tot nu toe een wassen neus.”

D66 is het niet helemaal eens met de uitspraken van het Pvda. Want zomaar 6 miljoen ergens vandaag toveren, dat kan niet. “Deels ben ik het met Hester eens.” Zegt Mohammed. “We willen allemaal graag de ongelijkheid bestrijden, dat staat voor op. Het is inderdaad oneerlijk dat Utrecht minder geld krijgt maar er zijn andere kleinere gemeentes al te weinig kregen terwijl ze meer nodig hadden. Dat het Pvda roept dat we geld bij moeten leggen is niet zo makkelijk. We zijn van plan in de loop van de komende drie jaar de achterstand in geld kleiner te maken en gelijk te trekken. Dit plan staat ook in het nieuwe coalitie akkoord.”