Sinds 2010 ligt het plan voor het verleggen van de singel klaar. De buurt is ingelicht en de handtekeningen zijn gezet. Om de singel rond om te stad te laten lopen zouden deze week langs de Catharijnensingel 14 bomen worden gekapt. 
Op deze manier moet er ruimte worden gecreëerd om de singel te verleggen en het water op een andere manier te laten stromen.

Catharijnesingel
Eeuwen lang was Utrecht helemaal omsingeld door water. In de jaren 70 werd er een deel van de singel dichtgegooid voor een betere doorstroom van het verkeer. Vanuit een groenere toekomstvisie is het idee ontstaan om de barricade op te heffen en het water weer door de Catharijnesingel te laten stromen. Hiermee wordt de historische singelstructuur rond de binnenstad hersteld.

Na het kappen van de bomen zal  de verkeersbak worden gesloopt zodat het water weer door kan stromen. In de plannen staat dat aan beide kanten van het water het huidige park zal transformeren in een voetgangersgebied met vrijliggende, eenrichtingsverkeer fietspaden. Ook is er meer ruimte voor natuur en recreatie zoals de uitbreiding van de huidige aanlegsteiger.

De bewoners
Ondanks dat de buurtbewoners meegenomen en nog steeds gehoord worden in de besluiten leek er een negatief geluid te ontstaan. Buurtbewoner Jan Maarten (56) snapt hier niks van. “Ik was meteen voor de plannen toen ik ervan  hoorde. De beeldvorming van de negatieve buurtbewoners vind ik niet reëel, de gemeente voert naar mijn mening deze plannen met goede wil uit. Ik zie niet wat er verkeerd is aan het herstellen van de singel naar oude staat vooral als er gekeken wordt naar het zoveel mogelijk behouden van de bomen. Het enige jammere is dat het zo lang duurt voordat je het eindresultaat te zien krijgt.” 

Het herstellen is niet voor iedereen alleen maar positief. Boze buurtbewoner, die liever anoniem dient te blijven “Ik word gek van de herrie die het met zich meebrengt. Vanaf 2002 zijn ze in de buurt al bezig met bouwen en werken en in 2032 komt daar eindelijk een einde aan. Het eindresultaat zal ik nooit te zien krijgen wat dat red ik niet meer. Voor gezonde jonge mensen zijn de werkzaamheden geen probleem, maar als je ziek bent en dus aan huis gekluisterd bent word je knettergek.”

Werk aan de Catharijnesingel in volle gang

 

De gemeente
De gemeente snapt niets van de negatieve reacties. Volgens hen hebben ze alle stappen van het participatieproces zorgvuldig doorlopen. Ook zal de aannemer die het werk moet gaan uitvoeren, samen met de gemeente maatregelen treffen om de omgeving en passanten goed te informeren en te betrekken bij het werk dat hij gaat doen.

Ook het weghalen van de bomen hoeft volgens de gemeente geen probleem te zijn. In het bestemmingsplan staat een onderzoek naar de bomen; welke bomen er behouden zullen worden, welke er door slechte conditie gekapt moeten worden en welke bomen en een nieuw plekje zullen krijgen. Uiteindelijk zullen er zelfs meer bomen komen te staan.

Locatie van het verleggen van de singel.