Bij het organiseren van buurtfeesten of wijkactiviteiten komt nogal wat kijken. Zo moeten er volgens de APV van Utrecht vergunningen worden aangevraagd bij de gemeente als het feest op een openbare weg plaatsvind en er meer dan 50 personen zullen zijn, er moet een evacuatieplan worden opgesteld die moet worden goedgekeurd door de gemeente en de organisator van het feest moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet de organisator onder andere kunnen aantonen dat hij niet uit de ouderlijke macht is gesteld of ooit is beschuldigd van slecht levensgedrag.

In Oog in Al zijn onder andere het Oranjecomité en Wijkvereniging Oog in Al actief bij het verzorgen van activiteiten in de wijk. Secretaris van het Oranjecomité Gijs Bannink vertelt aan verslaggever Marlon Nijkamp hoe de organisatie in zijn werk gaat en legt uit hoe de communicatie met de gemeente verloopt.