Kinderen in Utrecht zijn al vanaf jongs af aan bezig met de natuur op de locaties die Utrecht Natuurlijk heeft. Ze leren om te gaan met voedsel, maar ook met onkruid. Wellicht worden ze dan meer milieubewuster en komen ze later met een duurzaam initiatief aankloppen bij Utrecht Natuurlijk. Want dat kan ook! Ze zijn er ook voor mensen die een initiatief hebben en daar advies of hulp bij willen. Ellen Alzer is één van die mensen die graag helpt daarbij.

Iemand die er bewust voor heeft gekozen om duurzamer te gaan leven en ook wat kleiner te gaan wonen, is Arnaud Mooij. “Het geeft mij ontzettend veel rust en je hebt zoveel spullen die overbodig zijn!’