Marlene de Regt zit sinds de laatste verkiezingen op een van de negen zetels van Groenlinks in de gemeenteraad Utrecht. Ze vertelt over hoe ze op deze positie is gekomen, de huidige situatie in de gemeenteraad en over de politiek in Nederland.

Huidige situatie
“Ik ben Marlene de Regt, ik ben 53 jaar en daarmee ben ik het oudste, vrouwelijke raadslid van Utrecht. Er zijn nog wel oudere mannen, maar ik ben het oudste vrouwelijke raadslid. Ik ben raadslid sinds deze periode, sinds de laatste verkiezingen. Dus dat betekend dat ik ruim halverwege de rit ben. Ik ben raadslid van Groenlinks en wij zijn de tweede partij in Utrecht. D66 is de grootste partij, met 13 zetels. Wij hebben 9 zetels. En met D66, Groenlinks,  de VVD en de SP vormen wij de coalitie en hebben wij met elkaar ook de wethouders zitting. Er zitten hier 2 Groenlinks wethouders, 2 wethouders van D66, 1 van de VVD en 1 van de SP. En zij vormen samen het college”

Het werk
“Gemeenteraadslid is eigenlijk geen baan. Je doet het maar een bepaald aantal uren per week. Naast mijn werk als gemeenteraadslid ben ik directrice van Longkanker Nederland, dat is een patiëntenorganisatie voor mensen en hun naaste die longkanker hebben. Dat is eigenlijk mijn werk. Daarnaast zorg ik altijd dat ik donderdag vrij houdt voor raadswerk, dan ben ik telefonisch bereikbaar maar nooit aan het werk”

“De donderdag is een vaste dag voor alle raadsleden, omdat dan alle commissievergaderingen zijn en ook de raadsvergaderingen. Maar bijvoorbeeld ook de Raadsinformatiebijeenkomsten, RIP, dat zijn allerlei bijeenkomsten waarbij een raad wordt geïnformeerd door burgers, bedrijven en door overheidsinstanties over wat er allemaal gebeurd in de stad”

Algemene afname van partijleden
“We zijn tegenwoordig sowieso niet meer zo gewent om lid te zijn van dingen. Maar vroeger was Nederland echt helemaal verdeeld in stukjes. Je hoorde bij die kerk en je zat op die voetbalvereniging. Dat is allemaal wat minder geworden. Wij merken wel dat Groenlinks het meeste aantal leden in Utrecht heeft. Daarnaast zijn we in Utrecht sowieso altijd al een vrij grote partij geweest, ook omdat het een vrij jonge stad is, en we zien ook dat de leden ook wel weer toenemen. Er zijn gewoon weinig mensen geneigd om lid te worden van een politieke partij. Het staat wat verder van mensen af en ook al is het dichterbij, een lidmaatschap dat is wel weer een heel ding denk ik”

Beter dan lid zijn
“Ik denk dat het belangrijk is dat mensen actief worden. Een lidmaatschap, daar hangt ook meteen weer geld aan. Terwijl we eigenlijk meer opzoek zijn naar mensen die actief worden. Die op campagne gaan, die meehelpen en het initiatief nemen”.

“Het is beter wanneer je mensen hebt waarvan je het inzet kan waarderen. Ik denk dat we ons veel meer richten op mensen die het gesprek aangaan en die naar politieke bijeenkomsten komen die georganiseerd worden. Het is belangrijker dat mensen zich echt inzetten voor bijvoorbeeld hun buurt, dan dat ze echt lid zijn van je partij”

Bestuurders en politici
“Er zijn twee dingen. We zitten hier in de fractie Groenlinks, dat is de politieke hoek. En je hebt de afdeling, dat is de bestuurders hoek. Die afdeling heeft niks te zeggen over de politieke standpunten. Dus er is een afdeling die zorgt dat de leden heel actief worden en in werkgroepen zitten, daar zorgt de afdeling voor. Maar dat is eigenlijk een heel aparte lijn. Voor de tweede kamer verkiezingen gaan zij weer allemaal dingen organiseren. Maar wij hebben als fractie een politieke verantwoordelijkheid. Dus als wij vergaderen, dat doen we elke maandag avond, dan liggen er allerlei dingen op tafel waar we die week in de raad of in de commissie misschien over spreken. Dan hebben de fractiegenoten die verantwoordelijk zijn voor dat ene stukje, want je hebt allemaal je eigen dossier, een stukje om voor te bereiden waarvan ze denken “daar moet de fractie dan maar wat over zeggen”, dan discussiëren we daar over. Van wat is nou eigenlijk ons standpunt? En hoe verhoud zich dat tot de standpunten van de andere en wat betekent dat voor het debat of het gesprek waar we het dan weer weken over hebben of voor de besluitvorming. Dus dat is het politieke stuk, dat is een heel apart stuk van de afdeling Groenlinks die hier lokaal actief is”

Samenwerken en compromissen sluiten
“We hebben hier 45 zetels. En met Groenlinks en D66 samen hadden we 22 zetels. Dus dat is er 1 minder dan dan meerderheid, dan ben je met z’n tweeën net niet de meerderheid. Dus met z’n tweeën konden we geen coalitie vormen. Maar het had wel gekund, dan heb je een minderheidscoalitie. Daar is niet voor gekozen, we hebben gekozen voor deze grotere partijen en de VVD en de SP erbij. Dus nu hebben we met elkaar een hele grote meerderheid en we hebben een aantal afspraken van tevoren vast gelegd in het coalitieakkoord, waarin we zeggen nou dat zijn voor die partij belangrijke dingen en dat zijn voor die partij belangrijke dingen, en als die dingen langskomen, de komende vier jaar, dan spreken we in ieder geval af dat we het daar over eens zijn. Dus dat zijn dan eigenlijk compromissen. Sommige dingen vind je zelf niet zo belangrijk, maar omdat je dan met z’n vieren bent, geef je de één een beetje en de volgende keer geeft de andere een beetje, zodat je op belangrijke dingen dan je eigen meerderheid kan overdragen. Maar het zijn maar heel weinig dingen die we van tevoren afspreken”

Politiek bedrijven
“De voor- en nadelen van populistische partijen die zich meer gaan gedragen als een beweging dan als een vereniging? Een beweging en een vereniging zijn voor mij niet, de een negatief en de ander positief. Het kan beide heel positief uitpakken. Een beweging kan ook van onderaf komen en daar kunnen ook veel mensen zich bij betrokken voelen. Dus dat is voor mij geen maatstaf. We maken ons natuurlijk wel zorgen over een aantal ontwikkelingen en een aantal partijen, dat is niet zo zeer lokaal, want lokaal zijn we het over heel veel dingen eens. Maar landelijk maken we ons natuurlijk ook wel zorgen. De wijze waarop gepraat wordt over bijvoorbeeld migranten of over hoe makkelijk er soms met het milieu wordt omgegaan. Je hebt natuurlijk ook populistische uitingen. Je kunt dingen op een manier vertellen wat naar populisme ruikt. Dus dan heb je een bepaalde manier waarop je je uit, die daar tegen aan hangt. Ook al wordt dat niet altijd perse zo bedoeld. Dat heeft niet altijd met rechts te maken. Het is ook een manier van politiek bedrijven”

Jesse Klaver
“Het is natuurlijk heel prettig om iemand te hebben die zo natuurlijk over komt, zo makkelijk communiceert en ook wat jongere mensen aan zich weet te binden. Ook mensen die eigenlijk geen politieke belangstelling hebben en die er ook niet over nagedacht hebben. Dat is wel heel prettig. Daar kan je wel een tijdje naar kijken. Niet iemand die je zomaar over straat voorbij zou lopen. Gewoon iemand die heel gemakkelijk toegankelijk is en die heel makkelijk spreekt”