Het internet wordt overspoelt met (bewerkte) foto's van uitzichten en mensen, het vak fotografie lijkt niet meer een vak apart. Hoe kijkt fotograaf Pim Geerts tegen deze ontwikkeling aan en hoe onderscheidt hij kunstzinnige foto's van bewerkte shots? Loek Baars dronk een kop koffie met hem en besprak de stand van zaken.