Dag van de moedertaal wordt elk jaar georganiseerd door UNESCO. Net zoals dit jaar, woensdag 21 februari was de dag van de moedertaal. Dit werd op veel verschillende manieren gevierd. UNESCO vindt het belangrijk dat er meer begrip komt voor de verschillende talen die er wereldwijd worden gesproken.

Je moedertaal is de taal die je meestal het beste spreekt, er zijn heel veel verschillende moedertalen op de wereld. Wel meer dan 6000 meldt UNESCO. Zij vinden het belangrijk dat er meer begrip komt voor de moedertaal. Zij vinden het belangrijk dat ook mensen zich meer gaan verdiepen in andere talen, zodat mensen zich meer bewust worden van de verschillen tussen de etnische groepen. Ook Else Huismans van Wishing Well West weet dit, zij geeft al vanaf 2008 huiswerkbegeleiding aan kinderen die de voertaal niet goed spreken. Else begon met dit project omdat er veel buurtbewoners naar vroegen. Ook merkt ze dat het veel effect heeft op kinderen en dat ze echt geholpen worden. “Kinderen gaan er echt op vooruit, zeker op school bij het vak Nederlands”.

Steeds meer mensen spreken meerdere talen in Nederland. Dit komt deels doordat we een goed onderwijssysteem hebben waar het normaal is dat er verschillende talen worden gegeven. Ook ligt Nederland relatief dicht bij andere landen, zoals Duitsland, het Frans talige Wallonië en ook Frankrijk.

Ook worden veel kinderen in Nederland meertalig opgevoed. Dit kan komen doordat de ouders uit andere landen komen en ze thuis die taal spreken en op school Nederlands. Voor deze kinderen is het vaak lastig om allebei de talen goed te beheersen. Zo stellen verscheidenen theorieën dat het belangrijk is dat je eerst één taal vloeiend spreekt en dan pas met de volgende begint. Bij sommige lukt dit niet en loopt het kind een taalachterstand op, dit kan soms voor problemen zorgen op school.

Gelukkig zijn er verschillende stichtingen die helpen bij kinderen met een taalachterstand. Zo ook Wishing Well West, dit is een ontmoetingsplek in Lombok voor kunstenaars en is er ruimte voor projecten. Deze plek wordt gerund door vrijwilligers. Deze ontmoetingsplek is opgericht door Else Huismans.

Een van de projecten die zij organiseert is het helpen van kinderen met een taalachterstand. In Lombok worden veel kinderen tweetalig opgevoed, hierbij ontstaan vaak problemen op school. De groep vrijwilligers bestaat uit ongeveer 30 mensen, dit zijn vaak studenten. De begeleiding is geheel gratis voor de kinderen en Wishing Well West wordt vooral gesponsord door het Oranje Fonds. Met de groep vrijwilligers helpt zij ongeveer 80 kinderen per week met huiswerkbegeleiding. De jongste kinderen zijn 6 jaar oud en blijven meestal tot hun 16de daar voor huiswerkbegeleiding.