Tussen 1959 en 1996 bestond de Weduwen- en Wezenwet. Dit zorgde ervoor dat deze mensen zorgeloos verder konden leven wanneer de inkomsten van de kostwinner verdwenen. Wat nou als hetzelfde idee voor iedereen geldt en er een basisinkomen komt, wat gebeurt er dan met de economie?